PERSONÁLNY LEASING   • Personálny lízing, alebo dočasné pridelenie zamestnancov je flexibilná forma zabezpečovania pracovných síl podľa individuálnych potrieb 
  • Zabezpečíme kompletnú personálnu a mzdovú agendu