Vítajte na stránkach AMC service s.r.o. !

Firmu AMC service s.r.o. založil Andrej Kolečáni a Bc. Monika Molnárová v roku 2017. Na trhu pôsobíme od roku 2010 v tom čase sme práce vykonávali ešte formou živnosti. Firma pôsobí predovšetkým v západoslovenskom regióne v Novozámockom okrese. Zaoberáme sa upratovacími a čistiacimi službami rôzneho druhu. Sme malá rodinná firma, ale vďaka svojej odbornosti a kvality práce máme skvelé referencie. Dôkazom sú spokojní zákazníci, ktorý sa k nám pravidelne vracajú. Naša spoločnosť Vás odbremení od každodenných starostí s upratovaním domácností, firiem, administratívnych budov, peňažných ústavov, obchodných centier, škôl, hotelov a ostatných objektov. 

 


Hodnoty našej spoločnosti:


Dôvera

Najdôležitejší atribút našej práce je dôvera, zodpovedný prístup a záruka maximálnej ochrany majetku a súkromia, ktorý nám klienti zverujú do správy.

Kvalita

Kvalita práce je plnenie úloh v požadovanej kvalite, komplexnosti, bezchybnosti.

Zodpovednosť

Robiť správne veci v správnom čase nazývame efektívnym prístupom. Zodpovedným prístupom ku každodenným úlohám prispievame k výsledku celého tímu a tým aj k zvýšeniu svojej dôveryhodnosti voči kolegom a dôveryhodnosti firmy voči partnerom.

Tímovosť

Spoločnou prácou dosahujeme lepšie výsledky.

Inovatívnosť

Podporujeme inovatívnosť, nové myšlienky a kreativitu našich ľudí pri všetkých činnostiach, ako potenciál pre ďalší úspešný rozvoj firmy. Ako zodpovedná spoločnosť odovzdávame naše myšlienky na úžitok všetkých ľudí. 

NADVIAZANIE SPOLUPRÁCE:

✓ obhliadka priestorov a dohoda intervalu upratovania

✓ vypracovanie cenovej ponuky

✓ odsúhlasenie a doladenie detailov

✓ podpísanie zmluvy

✓ začiatok upratovania

 NAŠE VÝHODY:

✓ možnosť výberu čistiacich prostriedkov

✓ zaškolený personál

✓ upratovanie aj počas Vašej neprítomnosti

✓ profesionálny prístup

✓ profesionálne čistiace stroje

✓ upratovanie našimi čistiacimi prostriedkami