SLUŽBY

Vyžiadajte si cenovú ponuku cez kontaktný formulár.

Napíšte nám o akú službu máte záujem, uveďte m2, počet ks a opis prác o ktoré máte záujem.

                                           Kontaktný formulár

V zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasím so spracovaním, uchovaním uvedených údajov vo formulároch iba pre spoločnosť AMC service s.r.o.,prostredníctvom stránky www.amcservice.sk v rámci počítačovej siete internet v poskytnutom rozsahu na predzmluvné účely po dobu 1 mesiaca. Čestne prehlasujem, že poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Dotknutá osoba má právo uvedený súhlas kedykoľvek odvolať v celom rozsahu zaslaním písomnej žiadosti na e-mailovú adresu  obchod@amcservice.sk .