Upratovanie spoločných priestorov

  • Upratovanie vchodov a spoločných priestorov
  • Upratovanie a vypratávanie pivníc
  • Umývanie okien na medziposchodí
  • Pravidelný týždený servis
  • Umývanie okien na medziposchodí