Poskytujeme komplexné upratovacie službyAMC service s.r.o. je firma poskytujúce upratovacie a čistiace služby rôzneho druhu. Pôsobíme na trhu, už od roku 2010. Sme odhodlaný riešiť Vaše požiadavky v rámci čistiacich a upratovacích prác.

Pre vašu spoločnosť, firmu, kanceláriu či individuálnych klientov zabezpečíme komplexné upratovacie služby.


HODNOTY NAŠEJ SPOLOČNOSTI

Dôvera
Najdôležitejší atribút našej práce je dôvera, zodpovedný prístup a záruka maximálnej ochrany majetku a súkromia, ktorý nám klienti zverujú do správy.


Kvalita
Kvalita práce je plnenie úloh v požadovanej kvalite, komplexnosti, bezchybnosti.


Zodpovednosť
Robiť správne veci v správnom čase nazývame efektívnym prístupom. Zodpovedným prístupom ku každodenným úlohám prispievame k výsledku celého tímu a tým aj k zvýšeniu svojej dôveryhodnosti voči kolegom a dôveryhodnosti firmy voči partnerom.


Tímovosť
Spoločnou prácou dosahujeme lepšie výsledky.
Inovatívnosť
Podporujeme inovatívnosť, nové myšlienky a kreativitu našich ľudí pri všetkých činnostiach, ako potenciál pre ďalší úspešný rozvoj firmy. Ako zodpovedná spoločnosť odovzdávame naše myšlienky na úžitok všetkých ľudí.


NADVIAZANIE SPOLUPRÁCE:

✓ obhliadka priestorov a dohoda intervalu upratovania

✓ vypracovanie cenovej ponuky

✓ odsúhlasenie a doladenie detailov

✓ podpísanie zmluvy

✓ začiatok upratovania

NAŠE VÝHODY:

✓ možnosť výberu čistiacich prostriedkov

✓ zaškolený personál

✓ upratovanie aj počas Vašej neprítomnosti

✓ profesionálny prístup

✓ profesionálne čistiace stroje

✓ upratovanie našimi čistiacimi prostriedkami